پسر دے⭕اِ بروبکسـ ـ فیسـ ـ√ღღღ ⭕
خوشحالخوشحال
پسر دے⭕اِ بروبکسـ ـ فیسـ ـ√ღღღ ⭕

مرا ببوس به رسم زیارت . آتش هیچ خورشیدی

مرا ببوس به رسم زیارت . آتش هیچ خورشیدی

مرا ببوس
به رسم زیارت ...
آتش هیچ خورشیدی چون
جرقه لب هایت
یخ قلب مرا آب نخواهد کرد ...

"معصومه قنبری"

مشاهده همه ی 4 نظر