شیطونشیطون
@radvin-

یاد بگیر وقتی نمیخوای کسی بمونه حالیِ طرف کنی که

یاد بگیر وقتی نمیخوای کسی بمونه
حالیِ طرف کنی که نباید بمونه...
وقتی نمیخوای کسی بره،
به موقعش داد بزن: ( آهای! نمیخوام بری )
آدم تا آخر عمر مدیون خودش است
اگر همان جا، همان وقت،
به همان‌کس همان حرفی را که باید بزند، نزند...

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید