PAYAM
آروم و عادیآروم و عادی
PAYAM

زمان باارزشترین سكه ی زندگی شماست شما و

زمان باارزشترین سكه ی زندگی شماست شما و

زمان باارزشترین
سكه ی زندگی شماست
شما و تنها شما
تصميم خواهید گرفت ؛
كه چگونه از آن استفاده کنید


🌹

عمـــــرِ گــران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید