...ℳaЯყaℳ...
لوسلوس
...ℳaЯყaℳ...

لیکن شنیده‌ام که شبِ تیره هرچه هست آخر ز

لیکن شنیده‌ام که شبِ تیره هرچه هست آخر ز

لیکن شنیده‌ام که شبِ تیره هرچه هست
آخر ز تنگه‌های سحرگه گذر کند...
زین‌روی در ببسته به خود رفته‌ام فرو
در انتظارِ صبح....{-w74-}

نظرات برای این پست غیر فعال است