شیطونشیطون
@radvin-

بمان! "دوست داشتنم"هنوز بوی باران و کاهگِل می دهد

بمان!
"دوست داشتنم"هنوز
بوی باران و کاهگِل می دهد...
بوی مداد جویده شده‌ی کودکی ام..
بوی گلبرگ های گل محمدی لای قرآن..
من تو راقد انگشتان دو دستم
دوست دارم...!

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید