شیطونشیطون
@radvin-

گفت: قرار بر این بود که من یکی از

گفت:
قرار بر این بود که
من یکی از گل‌های باغچه‌ی خونشون بشم
اما اونا آپارتمان‌نشین شدن و منم‌ از غصه ابر شدم...
حالا تو باغچه‌ی آسمون
گاهی وقتا یه گل مشغول باریدنه...

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید