شیدا
شیدا

گذشته درگذشته. من برای گذشته هیچ کاری نمیتوانم

گذشته درگذشته. من برای گذشته هیچ کاری نمیتوانم

گذشته درگذشته.....

من برای گذشته هیچ کاری نمیتوانم بکنم.

اگر شما تمامِ علم و علمای جهان را هم جمع کنید
حتی نمی توانید لباسی را که دیشب
در مهمانی پوشیده بودید را عوض کنید
و یک لباس دیگر بپوشید
تمام شد و رفت.
وقتی هیچ کس
نمیتواند هیچ کاری برای گذشته بکند
چرا آدم باید در گذشته بماند؟
از گذشته باید آموخت
نباید به آن آویخت.
گذشته برای آموزش است
نه برای سرزنش.

مشاهده همه ی 7 نظر
شیدا
خراسان رضوي - مشهد
17 پست
Love_queen_
Love_queen_
شیدا :
 نوشته اصلی توسط Negar
عالی بود متن
ممنون از حضورتون نگار جان ...🌹
شیدا
خراسان رضوي - مشهد
17 پست
Love_queen_
Love_queen_
شیدا :
 نوشته اصلی توسط شهرام
{-37-}{-131-}
🙏🌹
مجید(طنزکده)
خراسان رضوي - مشهد
20658 پست
max_life_m
max_life_m
مجید(طنزکده) : به قوله معین مخور غم گذشته گذشته ها گذشته
شیدا
خراسان رضوي - مشهد
17 پست
Love_queen_
Love_queen_
شیدا :
 نوشته اصلی توسط مجید(طنزکده)
به قوله معین مخور غم گذشته گذشته ها گذشته
🙏🌹
مجید(طنزکده)
خراسان رضوي - مشهد
20658 پست
max_life_m
max_life_m
مجید(طنزکده) :
 نوشته اصلی توسط شیدا
 نوشته اصلی توسط مجید(طنزکده)
به قوله معین مخور غم گذشته گذشته ها گذشته
🙏🌹
{-35-}