شیطونشیطون
@radvin-

یعنی می‌شود آن روز برسد؟ که همه احوال تو را

یعنی می‌شود آن روز برسد؟
که همه احوال تو را از من بگیرند،
که سراغت را فقط من داشته باشم،
که بگویم خوب است
درگیرِ زندگیمان است
خوب است،
در فکر من است
خوبیم
مشغولِ دوست داشتن همدیگریم
پس کِی می‌رسد آن روز؟

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید