.
آروم و عادیآروم و عادی
.

فرق روزای خوب و بد زندگی اینه که روزای بد

فرق روزای خوب و بد زندگی اینه که روزای بد رو همون موقع می فهمی روزای بَدن
اما روزای خوب رو نمی فهمی
بعدا که گذشت و خاطره شدن می فهمی روزای خوبی بودن...{-77-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید