PAYAM
آروم و عادیآروم و عادی
PAYAM

چقدر دیر می فهمیم زندگی همین روزهاییست که منتظر گذشتنش

چقدر دیر می فهمیم زندگی همین روزهاییست که منتظر گذشتنش

چقدر دیر می فهمیم زندگی همین روزهاییست که
منتظر گذشتنش هستیم.
زندگی کوتاه است،
زمان بسرعت می گذرد،
نه تکراری نه برگشتی،
پس از هر لحظه ای که می آید لذت ببرید.

🌹

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید