رها
رها

همیشه مهربان خواهم ماند حتی اگر کسی قدر مهربانیم را

همیشه مهربان خواهم ماند
حتی اگر کسی قدر مهربانیم را نداند.

من خدایی دارم که به جای همه
برایم جبران میکند... 
─═इई🍂🍁🍂ईइ═─

نظرات برای این پست غیر فعال است