شیطونشیطون
@radvin-

در ذهن من کلاغی آشیانه کرده. که هر روز

در ذهن من
کلاغی آشیانه کرده...
که هر روز آشفتگی‌ام را...
در شهر جار می‌زند...

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید