.
آروم و عادیآروم و عادی
.

بهش فكر ميكنی؟ – نه! پس بهش فكر ميكنی

بهش فكر ميكنی؟
– نه!{-77-}
پس بهش فكر ميكنی كه ميدونی كيو ميگم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید