شیطونشیطون
@radvin-

نه خواب دارم ، نه بیداری . گرفتارم به یک

نه خواب دارم ، نه بیداری ...
گرفتارم به یک بی‌حسی مطلق
که نه دلتنگ میشوم ؛
و نه میتوانم دلم را بردارم و بروم از دیارِ دوست داشتنت ...
قرار است ، از این پس
تمام لحظات بودنم
خلاصه شوند در نبودنت ...
به قیمت
مرگِ تدریجیِ تمامِ احساساتِ من ...

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید