PAYAM
آروم و عادیآروم و عادی
PAYAM

گرانقیمت ‌ترین رایگان دنیا وقت است. وقت طلا

گرانقیمت ‌ترین رایگان دنیا وقت است. 
 وقت طلا

گرانقیمت ‌ترین رایگان دنیا وقت است.

وقت طلا نیست، وقت زندگی است
و هیچ چیز با ارزش‌تر از زندگی نیست.

قدر لحظه‌ ها را بدانیم که عمر و زندگی، المثنی ندارد.

🌹

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید