بــیــ ـدار
آروم و عادیآروم و عادی
بــیــ ـدار

تهران هرچقدر هم كه جهنّم باشد. بهشت بزرگى دارد

تهران هرچقدر هم كه جهنّم باشد. بهشت بزرگى دارد

تهران
هرچقدر هم كه جهنّم باشد...
بهشت بزرگى دارد
كه برايش ميميرند!


مشاهده همه ی 63 نظر
بــیــ ـدار
تهران
879 پست
mohammadreza_celestial
mohammadreza_celestial
بــیــ ـدار : آن قصر که جمشید در او جام گرفت
آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت

بهرام که گور می‌گرفتی همه عمر
دیدی که چگونه گور بهرام گرفت
واسه دلـROshaNaـخودم

649 پست
R-roshana-A
R-roshana-A
واسه دلـROshaNaـخودم : چقدر فک زدی ممد دپرس شدم از مردن بس گفتی
بــیــ ـدار
تهران
879 پست
mohammadreza_celestial
mohammadreza_celestial
بــیــ ـدار : بالاخره شتريه كه در خونه ى ههمون ميخوابه