رها
رها

شب فرو می‌افتاد به درون آمدم و پنجره‌ها

شب فرو می‌افتاد
به درون آمدم و
پنجره‌ها را بستم
باد با شاخه درآویخته بود..!
من در این خانه
تنها....تنها...
غمِ عالم به دلم
ریخته بود…

مشاهده همه ی 4 نظر