Radvin
آروم و عادیآروم و عادی
Radvin

زندگی کمی دیوانگی می‌خواست اما ما زیادی دیوانه شدیم؛

زندگی کمی دیوانگی می‌خواست
اما ما زیادی دیوانه شدیم؛
دیوانه که باشی
خودت هم نخندی
زخم‌هایت می‌خندند...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید