شیطونشیطون
@radvin-

اگر حسود نبودم. چیزی برایت مینوشتم. که بی شک

اگر حسود نبودم...
چیزی برایت مینوشتم..
که بی شک تمام زنان دنیا....
بعد از خواندنش عاشقت شوند... (:

دلدادگـــی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید