شیطونشیطون
@radvin-

ولی دلبر میدونی. من هنوزم وقتی پشتم خالی میشه

ولی دلبر میدونی..
من هنوزم وقتی پشتم خالی میشه
یا یكی دلمو میشكنه
اولین كسی كه یادم میاد و میخوام بهش پناه ببرم تویی!

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید