شیطونشیطون
@radvin-

‏پرسید: قافیه چیه!؟ گفتم: مثلا شما آخر مصرع اول

‏پرسید: قافیه چیه!؟
گفتم:
مثلا شما آخر مصرع اول كه "كمرنگ" میشى،
ما مجبور میشیم آخر مصرع دوم "دلتنگ" شیم!
دوباره ادامه داد: خب نشو!
گفتم: قافیه غلط میشه!
آخه ما خیر سرمون شاعریم
زشته قافیه‌هامون غلط در بیاد...

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید