پسر دے⭕اِ بروبکسـ ـ فیسـ ـ√ღღღ ⭕
خوشحالخوشحال
پسر دے⭕اِ بروبکسـ ـ فیسـ ـ√ღღღ ⭕

شاید الان کنار تو بودم اگر به جای این‌همه شعر

شاید الان کنار تو بودم اگر به جای این‌همه شعر

شاید الان کنار تو بودم
اگر به جای این‌همه شعر
از کلمات طنابی بافته بودم..."مریم ملک دار"

مشاهده همه ی 5 نظر