ali_sabouri
آروم و عادیآروم و عادی
ali_sabouri

شانس یکبار در خونه آدم رو میزنه… ولی

شانس یکبار در خونه آدم رو میزنه…

ولی بد شانسی دستش رو از رو زنگ ور نمیداره…

بدبختی هم که کلید داره هر وقت بخواد رسما میاد تو!

اینه حال و روز این روزهام

بعد از ده سال بودن و زندگی کردن توی این فیس خراب شده .........

تنها نشسته ام و چای می نوشم و بغض می کنم

هیچکس مرا به یاد نمی آورد

این همه آدم روی کهکشان به این بزرگی

و من حتی آرزوی یک نفر هم نیستم

نظرات برای این پست غیر فعال است