الـهـεℓɦaოـام
قبراققبراق
الـهـεℓɦaოـام

چـشم هارا جـدی بگیریمـ چـشم ها داسـتاטּ های زیادی برای

چـشم هارا جـدی بگیریمـ
چـشم ها داسـتاטּ های زیادی برای گفتـטּ دارند...
بیـشتر از دهـטּ ها..!
دهـטּ ها خجالتے اند...
ملاحضه ڪارند...
ساڪت میشـטּ...لوس میشـטּ...ناراحت میشـטּ...اوטּ حرفے که نبایـد رو میزنـטּ و اونی که بایـد رو نه!
اما چـشم ها نه...
سـیاست ندارند...
پنهوטּ کاری بلد نیـستـטּ...
اما تا دلت بخواد صــادق اטּ...
باید ها و نـباید هارو باهـم لو میدטּ!
به چشـم ها بیـشتر از دهـטּ ها میـشه اعتـماد ڪرد...
جدیشوטּ بگیریـم ☘✨

◆ ° ◈ ❀▶❁▎💙😊💙▎ ❁◀❀◆° ◈

sSINGLESs2
مشاهده همه ی 2 نظر

خوزستان - اهواز
5 پست
_1398_
_1398_
: حرف هاییست برای نگفتن و ارزش هر کسی به اندازه حرف هاییست که برای نگفتن دارد ...
الـهـεℓɦaოـام

15576 پست
ll_ElhaM_ll
ll_ElhaM_ll
الـهـεℓɦaოـام : بله بعضی از حرفا بعد از گفتن بی ارزش میشن...