الـهـεℓɦaოـام
قبراققبراق
الـهـεℓɦaოـام

هـر آدمے رنج هایے در دݪ دارد ڪہ از دیگراטּ مخفے

هـر آدمے رنج هایے در دݪ دارد ڪہ از دیگراטּ مخفے مےڪند،
بیشتـر اۅقات شخصے را ڪہ ســَرد خطابـش مےکنیم
دراصل טּּ است ! ☝️☘🙂

◆ ° ◈ ❀▶❁▎💙😊💙▎ ❁◀❀◆° ◈

sSINGLESs2
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید