@n-pedroo-nim

تنهـایی! بی هوایی! آدم راخفه

تنهـایی!

بی هوایی!

آدم راخفه میکند!

هستند کسانی که از

شدت دلتنگی به کمارفته اند

حرف نمیزنند

فقط راه میروند

نفس میکشند

ولی چیزی حس نمیکنند!

فقط فکر'میکنند

‏‎‏آخر چرا؟؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید