کهنه شراب (خداحافظ همگی ، بد بودم ولی حلالم کنید ...)
کهنه شراب (خداحافظ همگی ، بد بودم ولی حلالم کنید ...)

فاک ... {-w58-}

مشاهده همه ی 33 نظر


141 پست
again_me
again_me
:
 نوشته اصلی توسط
عاره نفهم بهتره
بخوام توضیح بدم غش میکنی از خنده خخخخخخخخ
خودم احساس کردم مناسب سنم نیس{-6-}
خبری نی عامو :D
{-w23-}عع .پ بیا در گوشم بگو
کهنه شراب (خداحافظ همگی ، بد بودم ولی حلالم کنید ...)

3697 پست
block-life
block-life
کهنه شراب (خداحافظ همگی ، بد بودم ولی حلالم کنید ...) :
 نوشته اصلی توسط
 نوشته اصلی توسط
خودم احساس کردم مناسب سنم نیس{-6-}
خبری نی عامو :D
{-w23-}عع .پ بیا در گوشم بگو
سنجد حالت قبض داره خصوصا خامش
دهنو هم میکشه
حالا من همینو راجب سولاخ مبارک کیون گرامیم گفتم

الان افتاد ؟ :|


141 پست
again_me
again_me
:
 نوشته اصلی توسط
{-w23-}عع .پ بیا در گوشم بگو
سنجد حالت قبض داره خصوصا خامش
دهنو هم میکشه
حالا من همینو راجب سولاخ مبارک کیون گرامیم گفتم

الان افتاد ؟ :|
{-18-}اره
بیا منو قورت بده{-15-}


141 پست
again_me
again_me
: من رفتم بکپم{-90-}تا درودی دیگر بدرود