کهنه شراب (خداحافظ همگی ، بد بودم ولی حلالم کنید ...)
کهنه شراب (خداحافظ همگی ، بد بودم ولی حلالم کنید ...)

فاک ... {-w58-}

مشاهده همه ی 33 نظر
zara

185 پست
again_me
again_me
zara :
 نوشته اصلی توسط zara
عاره نفهم بهتره
بخوام توضیح بدم غش میکنی از خنده خخخخخخخخ
خودم احساس کردم مناسب سنم نیس{-6-}
خبری نی عامو :D
{-w23-}عع .پ بیا در گوشم بگو
کهنه شراب (خداحافظ همگی ، بد بودم ولی حلالم کنید ...)

4420 پست
block-life
block-life
کهنه شراب (خداحافظ همگی ، بد بودم ولی حلالم کنید ...) :
 نوشته اصلی توسط zara
 نوشته اصلی توسط zara
خودم احساس کردم مناسب سنم نیس{-6-}
خبری نی عامو :D
{-w23-}عع .پ بیا در گوشم بگو
سنجد حالت قبض داره خصوصا خامش
دهنو هم میکشه
حالا من همینو راجب سولاخ مبارک کیون گرامیم گفتم

الان افتاد ؟ :|
zara

185 پست
again_me
again_me
zara :
 نوشته اصلی توسط zara
{-w23-}عع .پ بیا در گوشم بگو
سنجد حالت قبض داره خصوصا خامش
دهنو هم میکشه
حالا من همینو راجب سولاخ مبارک کیون گرامیم گفتم

الان افتاد ؟ :|
{-18-}اره
بیا منو قورت بده{-15-}
zara

185 پست
again_me
again_me
zara : من رفتم بکپم{-90-}تا درودی دیگر بدرود