@n-pedroo-nim

هیچ زبونی تحمل بار سنگین دلتنگی رو نداره

هیچ زبونی تحمل بار سنگین دلتنگی رو نداره

برای همینه که انسان هرچقدر بیشتر دلتنگ باشه ساکت تر میشه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید