با خیلیا بخند ولی به هیچکس "اعتماد" نکن
آروم و عادیآروم و عادی
با خیلیا بخند ولی به هیچکس "اعتماد" نکن

تك تك چيرهايى كه تو زندگيت اتفاق افتادن دارن تو رو

تك تك چيرهايى كه تو زندگيت اتفاق افتادن دارن تو رو براى لحظه اى آماده ميكنن كه هنوز نرسيده.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید