ali_sabouri
آروم و عادیآروم و عادی
ali_sabouri

در هیاهوی زندگی دریافتم ؛ چه بسیار دویدن

در هیاهوی زندگی دریافتم ؛

چه بسیار دویدن ها،که فقط پاهایم را از من گرفت

در حالی که گویی ایستاده بودم ،

چه بسیار غصه ها،که فقط باعث سپیدی موهایم شد

در حالی که قصه ای کودکانه بیش نبود ،

دریافتم،کسی هست که اگر بخواهد “می شود”

و اگر نخواهد “نمی شود”

نظرات برای این پست غیر فعال است