با خیلیا بخند ولی به هیچکس "اعتماد" نکن
آروم و عادیآروم و عادی
با خیلیا بخند ولی به هیچکس "اعتماد" نکن

هيچكس نمياد از دست خودت نجاتت بده. از شياطين درونت، از

هيچكس نمياد از دست خودت نجاتت بده. از شياطين درونت، از عدم اعتماد بنفست، از نارضايتى از خودت و زندگيت. فقط عشق ورزى به خودت و گرفتن تصميم هاى خوب نجاتت خواهند داد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید