☺
قبراققبراق

‏دلتنگے بعد از نـاامیدے ، ویـران ڪننده ترین حس آدمـیزاده

‏دلتنگے بعد از نـاامیدے ، ویـران ڪننده ترین حس آدمـیزاده:(

‧٠•◆●♦▶┃☺┃◀♦●◆•٠‧

sSINGLESs2
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید