الـهـεℓɦaოـام
قبراققبراق
الـهـεℓɦaოـام

همـدیگر را یکهو وِل نکنید. آدمـ است قلـب

همـدیگر را یکهو وِل نکنید...
آدمـ است
قلـب دارد ، روحـ دارد ، میشـکند ،
مریـض میشود ...
از خودش و همه ی دنیای اطرافش خستـه میشود...
آدمـ است ، ممکن است دیگر هیچ وقت خوب نشود...

...🌿

‧٠•◆●♦▶┃☺┃◀♦●◆•٠‧

sSINGLESs2
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید