الـهـεℓɦaოـام
قبراققبراق
الـهـεℓɦaოـام

رفیق که داشته باشی ؛ دقایقِ پاییزی ات لبریزِ عشق

رفیق که داشته باشی ؛
دقایقِ پاییزی ات لبریزِ عشق و آرامش می شود ...
خیابان ها جان می دهند برایِ قدم زدن و
هر اتفاقِ کوچکی ، بهانه ای می شود برای شاد بودن ...
کسی که با گرمیِ حضورش ؛
سرمایِ پاییزِ تو را می گیرد ....
کسی که محبتش بی منت است و
معرفتش بی پایان ...
کسی که آفریده شده
تا بانیِ بهترین خاطراتِ زندگی ات باشد ...
داشتنِ یک رفیقِ خوب ؛
یک واجبِ عینی و حیاتی است
برایِ تمامِ آدم ها ...

ے....؛)

‧٠•◆●♦▶┃☺┃◀♦●◆•٠‧

sSINGLESs2
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید