الـهـεℓɦaოـام
قبراققبراق
الـهـεℓɦaოـام

باید بلد شد ؛ گذشتن از بعضی آدم ها را

باید بلد شد ؛
گذشتن از بعضی آدم ها را ،
گذشتن از تمامِ وابستـگی هایِ عـذاب آور و
دلبستـگی هایِ اشتـباهی را ...
باید بی رحمـ بود ،
چشم رویِ همه چیز بست و عبـور کرد ...
تک تکِ خاطـراتِ خوبِ گذشـته را به بادِ سرکـشِ فرامـوشی سپـرد و رفت...
گاهی ، چـاره ای بهتر از رفتن نیست .
ماندن به پایِ بعضـی آدمـ ها ؛
پیـر و فرسـوده ات می کند ....

‧٠•◆●♦▶┃☺┃◀♦●◆•٠‧.

sSINGLESs2
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید