با خیلیا بخند ولی به هیچکس "اعتماد" نکن
آروم و عادیآروم و عادی
با خیلیا بخند ولی به هیچکس "اعتماد" نکن

تا شجاعت از دست‌دادنِ منظره ی ساحل رو نداشته‌ باشی، هیچوقت

تا شجاعت از دست‌دادنِ منظره ی ساحل رو نداشته‌ باشی، هیچوقت از اقیانوس عبور نخواهی کرد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید