الـهـεℓɦaოـام
قبراققبراق
الـهـεℓɦaოـام

◌‍ﺨـوب یعـنۍ : دسـتش چفـتِ دستـت بآشـد ، نگـاهش

◌‍ﺨـوب یعـنۍ :
دسـتش چفـتِ دستـت بآشـد ،
نگـاهش ڪہ مے‌ڪنے
لبـخندش را بچـسباند بہ دلـت...
◌ﺨـوب یعنـۍ :
شـانہ‌اش همیشـہ دمـِ دسـت بـآشد ،
پـآ بہ پـآۍ دلـت قـدمـ بـزند...
◌ﺨـوب یعنـۍ:
◌ﺨـودت بـآشۍ و ◌ﺨـودش
و ڪوچہ بہ ڪوچہ حـرف...
◌ﺨـلـاصہ ،
دسـت و دلـت بہ دوسـت داشتـن بنـد بآشـد‌...

‧٠•◆●♦▶┃☺┃◀♦●◆•٠‧

sSINGLESs2
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید