واسه دلـROshaNaـخودم
قاطیقاطی
واسه دلـROshaNaـخودم

اگه بهم بگن چه صدایی رو‌بیشتر دوس داری میگم وقتی ویس

اگه بهم بگن چه صدایی رو‌بیشتر دوس داری میگم وقتی ویس میدی وسطاشم میخندیو من میمیرم برات

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید