☺
قبراققبراق

هیچوقت سعی نکن از کسی بُت بسازی که بعد بخوایی بشکونیش.☺✌

هیچوقت سعی نکن از کسی بُت بسازی که بعد بخوایی بشکونیش...☺✌

‧٠•◆●♦▶┃☺┃◀♦●◆•٠‧

sSINGLESs2
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید