واسه دلـROshaNaـخودم
قاطیقاطی
واسه دلـROshaNaـخودم

‏جوری ببوسش که حس کنه هر لحظه که تو رو‌ نمی

‏جوری ببوسش که حس کنه هر لحظه که تو رو‌ نمی بوسه، داره بهترین اتفاق زندگیش رو از دست میده

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید