با خیلیا بخند ولی به هیچکس "اعتماد" نکن
آروم و عادیآروم و عادی
با خیلیا بخند ولی به هیچکس "اعتماد" نکن

اگه بتونی از بدترین لحظات زندگیت درس عبرت بگیری، اماده ی

اگه بتونی از بدترین لحظات زندگیت درس عبرت بگیری، اماده ی وارد شدن به بهترین لحظات زندگیت خواهی شد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید