با خیلیا بخند ولی به هیچکس "اعتماد" نکن
آروم و عادیآروم و عادی
با خیلیا بخند ولی به هیچکس "اعتماد" نکن

گاهی وقتا نیازه اتفاقای بدی برات بیافته تا بهت انگیزه

گاهی وقتا نیازه اتفاقای بدی برات بیافته
تا بهت انگیزه بده تغییر کنی و رشد کنی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید