جلال
قبراققبراق
جلال

هربار میگی درست میشه !! اما چند بار

هربار میگی درست میشه !!

اما چند بار میگی و نمیشه

باید بگی کلا همینه و درست نمیشه که نمیشه !!

مشاهده همه ی 2 نظر
Pari

176 پست
Pari13622
Pari13622
Pari : کلا همینه و درست نمیشه که نمیشه !!