با خیلیا بخند ولی به هیچکس "اعتماد" نکن
با خیلیا بخند ولی به هیچکس "اعتماد" نکن

اون روزی که همه چیزت رو از دست میدی روزیه

Zendeghi edame dare

اون روزی که همه چیزت رو از دست میدی
روزیه که میفهمی دوست واقعی تو کیه.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید