ستیـای شایانمFever and hot
شادشاد
ستیـای شایانمFever and hot

‏شب در چشمانت حل میشود،زیبایی چشمانت را باید رمز شب قرار

‏شب در چشمانت حل میشود،زیبایی چشمانت را باید رمز شب قرار داد،چه زیباست با تو یکی شدن در ابتدای سکوت ...

مشاهده همه ی 6 نظر