جلال
قبراققبراق
جلال

میدونی مهلت نداری میفهمی فرصت نداری

میدونی مهلت نداری
میفهمی فرصت نداری

اما نمیدونم چرا خودت زدی به نفهمی !!!

مشاهده همه ی 5 نظر