ستیـای شایانمFever and hot
شادشاد
ستیـای شایانمFever and hot

اونقدر آدمها قبل من و تو غصه خوردن، لب پنجره سیگار

اونقدر آدمها قبل من و تو غصه خوردن، لب پنجره سیگار کشیدن، عاشق شدن، فارغ شدن، فحش دادن..
اونقدر آدمها قبل من و تو بردن، باختن، گذاشتن رفتن، گم و گور شدن..
اونقدر آدمها قبل من و تو به گذشتشون فکر کردن، حسرت خوردن، بغض کردن..
حالا کجان؟
رها کن رفیق.. رها کن بره..

مشاهده همه ی 4 نظر
هاشم

10223 پست
58hashem
58hashem
هاشم : متن عالی{-35-}
...ma

61 پست
mahhd
mahhd
...ma : بسیار عالی و زیبا{-w72-}
Love and passion
تهران - تهران
10 پست
Passion_
Passion_
Love and passion : ایول همیشه حرف من اینه
که امروزت رو دریاب و از امروزت لذت ببر
گذشته دیگه برنمیگرده و ارزش غصه خوردن نداره
آینده رو هم کسی ندیده