جلال
قبراققبراق
جلال

کلی چرتکه میندازی . کلی حساب کتاب میکنی

کلی چرتکه میندازی ..

کلی حساب کتاب میکنی ...

اما تهش فقط و فقط میبینی همش بی حساب بوده !!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید