ستیـای شایانمFever and hot
شادشاد
ستیـای شایانمFever and hot

‏" کاش پیشت بودم " پرکاربردترین جمله ، تو عاشقانه های

‏" کاش پیشت بودم " پرکاربردترین جمله ، تو عاشقانه های این مملکته ...

مشاهده همه ی 11 نظر
somaye

151 پست
somaye24j
somaye24j
somaye :
 نوشته اصلی توسط پسرک شیطون
 نوشته اصلی توسط somaye
 نوشته اصلی توسط پسرک شیطون
خب دروغ که نگفته
ازبین از نیمه های گمشده مون فاصله داریم این شده تکه کلاممون
نیمه های گمشده تون؟؟؟؟خخخخخ راحت باشین
خب نیست ما همواره درحال تغییراتیم براهمونم نیمه هامون هم متغیر هستند و باید به توافق رسید
یعنی تا اخرععمرتون که در حال تغییر هستین این شخص هم تغییر می کنن؟
پسرک شیطون
خراسان رضوي
7829 پست
hashem-bad
hashem-bad
پسرک شیطون :
 نوشته اصلی توسط somaye
 نوشته اصلی توسط پسرک شیطون
 نوشته اصلی توسط somaye
نیمه های گمشده تون؟؟؟؟خخخخخ راحت باشین
خب نیست ما همواره درحال تغییراتیم براهمونم نیمه هامون هم متغیر هستند و باید به توافق رسید
یعنی تا اخرععمرتون که در حال تغییر هستین این شخص هم تغییر می کنن؟
مگه شما دچار تغییر نمیشین؟
همه تغییر میکنن ولی به مقتضای شرایط و توقعات شریکشون
somaye

151 پست
somaye24j
somaye24j
somaye :
 نوشته اصلی توسط پسرک شیطون
 نوشته اصلی توسط somaye
 نوشته اصلی توسط پسرک شیطون
خب نیست ما همواره درحال تغییراتیم براهمونم نیمه هامون هم متغیر هستند و باید به توافق رسید
یعنی تا اخرععمرتون که در حال تغییر هستین این شخص هم تغییر می کنن؟
مگه شما دچار تغییر نمیشین؟
همه تغییر میکنن ولی به مقتضای شرایط و توقعات شریکشون
من تغییر میکنم ولی نیمه گمشدمو با هیچ چیز عوض نمیکنم چون خودم اینجوری نابود میشم
هر چن یکبار با یکی بودن برا من فقط یک جوکه
پسرک شیطون
خراسان رضوي
7829 پست
hashem-bad
hashem-bad
پسرک شیطون :
 نوشته اصلی توسط somaye
 نوشته اصلی توسط پسرک شیطون
 نوشته اصلی توسط somaye
یعنی تا اخرععمرتون که در حال تغییر هستین این شخص هم تغییر می کنن؟
مگه شما دچار تغییر نمیشین؟
همه تغییر میکنن ولی به مقتضای شرایط و توقعات شریکشون
من تغییر میکنم ولی نیمه گمشدمو با هیچ چیز عوض نمیکنم چون خودم اینجوری نابود میشم
هر چن یکبار با یکی بودن برا من فقط یک جوکه
من هم نمیگم نیمه گمشدتون رو با چیزی عوض کنین.
آدم در هر زمان معیارهایی برای انتخاب نیمه گمشده ش داره
مثلا درجوانی قد بلند معیارها هست
بعد معیارت به زیبایی تغییر می‌کنه
وبا گذشت زمان و پیدا نکردن نیمه ات متوجه میشی وفاداری معیار بهتری هست