جلال
قبراققبراق
جلال

وقتی خسته میشی. وقتی نفست بالا نمیاد

وقتی خسته میشی..

وقتی نفست بالا نمیاد ..

فقط میشینی و نگاهت به ته جاده دوخته میشه ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید